Home » Danida Fellowship Centre søger uddannelsesrådgiver

Danida Fellowship Centre søger uddannelsesrådgiver

17-08-22

Har du lyst til at arbejde i en organisation, der opbygger kapacitet i institutioner i udviklingslande og vækstlande? Har du erfaring inden for efteruddannelse af individer og kapacitetsudvikling af organisationer og communities? Vil du arbejde i en organisation under forandring, hvor der er rum til, og fokus på, at udvikle nye læringsmetoder og på at skabe netværk på tværs af grænser, sektorer og discipliner?

Om stillingen

Du skal medvirke til at gennemføre vores strategi: DFC-Strategi-2021-2025.pdf (dfcentre.com)

Som uddannelsesrådgiver i Danida Fellowship Centre (DFC) vil du indgå i et tæt samarbejde med de øvrige uddannelsesrådgivere i stipendieprogrammet. I skal omsætte kapacitetsbehov til konkrete læringsforløb og forandring i partnerorganisationer blandt offentlige myndigheder, civilsamfund og private institutioner i lande, der støttes gennem Danmarks udviklingssamarbejde. Behovsanalyser og udvikling af læringsaktiviteter og andre kapacitetsudviklingstiltag foregår i tæt samarbejde med modtagerne, de danske ambassader, danske myndigheder, danske uddannelsesinstitutioner og rådgivende virksomheder, samt DFC’s samarbejdspartner, MS Training Center for Development Cooperation i Tanzania. 2-3 rejser årligt til udviklings- og vækstlande kan forventes.

DFC understøtter først og fremmest Myndighedssamarbejdet mellem danske myndigheder og partnere i vækstlande læs mere her samt andre Danida finansierede bistandssamarbejder med partnere i udviklingslande. Hovedparten af læringsforløbene omhandler grøn transition inden for energi, miljø, vand og fødevarer. Tværgående temaer som f.eks. strategisk ledelse og organisational change management er også væsentlige emner for vores læringsprogrammer og aktiviteter.

 Dine væsentligste arbejdsopgaver:

 • identifikation og prioritering af kapacitetsbehov i tæt samarbejde med relevante partnere
 • udvikling, planlægning og koordination af integrerede efteruddannelsesforløb i samarbejde med studiesteder, som hovedsageligt er danske uddannelsesinstitutioner
 • udvikling, planlægning, koordination og facilitering af digitale og in-person aktiviteter rettet mod både individuel læring og organisationsudvikling i partnerorganisationer
 • kvalitetssikring af læringsforløb samt implementering af DFC’s monitorerings- og evalueringssystem
 • løbende driftsopgaver, herunder kontraktstyring af kontrakter indgået med danske uddannelsesinstitutioner, budgetopfølgning mm.

Relevante kompetencer: Du er en person med

 • passion for og arbejdserfaring med kapacitetsudvikling af organisationer og medarbejdere, gerne konkret erfaring med integrerede læringsforløb – ’før-under-efter’ modellen samt blended læring
 • flair for at anvende digitale løsninger i en undervisningssammenhæng og til planlægning generelt
 • kendskab til eller interesse for et eller flere fagområder i myndighedssamarbejdet, som f.eks. fødevaresikkerhed, sundhed, energi, vand, miljø og byudvikling
 • ekstrovert karakter, der har lyst til proaktivt at indgå i tværfaglig og tværkulturel dialog med mange forskellige partnere i Danmark og i partnerlande
 • en god forståelse og interesse for den kontekst DFC’s stipendiater arbejder i, gerne opnået gennem et eller flere arbejdsophold i et udviklings- eller vækstland
 • flair for at tænke både innovativt og strategisk, men også praktisk-orienteret i forhold til at udvikle og udrulle handlingsplaner for stipendieprogrammets aktiviteter
 • virkelyst og eksekveringsenergi
 • erfaring med monitorering og evaluering af kapacitetsudviklingstiltag

Du har en relevant akademisk uddannelse og er flydende på dansk og engelsk i skrift og tale; kendskab til andre hovedsprog vil være en fordel.

Diversitet er en styrke. Den hjælper os med at forstå den multifacetterede målgruppe vi arbejder med, og bidrager til, at vi kan bryde vaner og tænke innovativt. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Om Danida Fellowship Centre

Danida Fellowship Centre er en selvejende institution, der bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at facilitere kapacitetsopbygning af institutioner i udviklings- og vækstlande.

DFC forvalter udenrigsministeriets bevillinger til kapacitetsudvikling af Danidas partnerorganisationer, og administrerer desuden den Danida-finansierede udviklingsforskning.

Under kapacitetsudviklingsprogrammet tilrettelægger DFC hvert år læringsprogrammer og studieophold for ca. 1000 stipendiater fra 30 forskellige lande og driver kollegium på Frederiksberg for besøgende stipendiater og forskere.

DFC har et uformelt arbejdsmiljø med 26 fastansatte medarbejdere samt ca. 8 studentermedarbejdere. Karakteristisk for centret er de mange forskelligartede opgaver samt fokus på synergi og fælles initiativer på tværs af organisationen, som forudsætter initiativrighed, innovativ tænkning og gode samarbejdsevner af alle på centret.

DFC’s administration ligger i Holbæk. Der er mulighed for hjemmearbejde i op til to dage om ugen.

Praktisk omkring stillingen

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022 eller snarest derefter.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale. Løn er i henhold til gældende overenskomst mellem vedkommendes faglige organisation og Staten.

Ansøgningsfrist: onsdag d. 7. september 2022 kl. 12.00

Interviews vil finde sted i uge 38.

Ansøgning vedlagt CV sendes til job@dfcentre.dk

Skriv ”Uddannelsesrådgiver” i mailens emnefelt.

Yderligere oplysninger kan fås på www.dfcentre.com eller ved henvendelse til direktør Ulla Næsby Tawiah unt@dfcentre.dk telefon 3524 8469.

Go back to all stories
Best place to buy Modafinil online you can find
Best place to order modafinil you can find
Best place to look forcheap Valium online you can find