Home » Organisation » Staff » Danida Fellowship Centre søger Løn og Økonomimedarbejder

Danida Fellowship Centre søger Løn og Økonomimedarbejder

På Danida Fellowship Centre har vi igangsat en større modernisering af vores bogholderi, løn og personaleadministrative systemer og rutiner. Vi søger derfor en medarbejder, der har en bred erfaring med statslig løn og regnskab, der kan bidrage med stor viden og erfaring til at bringe DFC i mål med sine ønsker om at få mere strømlinede processer, der hører en moderne organisation til.

Du vil komme til at arbejde i en lille men spændende organisation med en bred vifte af opgaver, hvor du i tæt samarbejde med vores Økonomi og administrationschef vil kunne sætte dit aftryk på stillingen.

Om Danida Fellowship Centre
Danida Fellowship Centre er en selvejende institution under Udenrigsministeriet, der bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at facilitere kapacitetsopbygning af institutioner i udviklings- og vækstlande.

Årligt tilrettelægger vi studieophold for ca. 1100 stipendiater fra 30 forskellige lande og vi driver kollegium på Frederiksberg for besøgende stipendiater og forskere. Vi administrerer også omkring 80 forskningsprojekter, som er samarbejder mellem danske forskere og forskere i udviklings- eller vækstlande,

Danida Fellowship Centre vil som et led i Bedre Balance planen for flytning af statslige arbejdspladser få hovedsæde i Holbæk i løbet af 2021, mens kollegiet på Frederiksberg
bibeholdes.

Om stillingen
Du kommer til at varetage en lang række opgaver inden for økonomiområdet, herunder debitor, kreditor og finansbogføring. afstemning af konti og opfølgning af udeståender. Her benytter vi Navision Stat, IndFak, Statens Koncern Betalinger og Danske Bank.

På lønområdet følger vi statens overenskomster og dine opgaver vil blandt andet bestå i at indplacere medarbejdere på de rigtige løntrin i forhold til anciennitet mv. Danida Fellowship Centre bruger lønsystemet Zenegy til at afvikle lønudbetalingen, tidsregistrere samt at løse en række personale administrative opgaver. Der udbetales diæter til vores studerende og her vil du blive en central spiller og det forventes derfor, at du kan begå dig på engelsk.

Om dig
Vi forventer, at du har en relevant regnskabsmæssig uddannelse, gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt samt gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du er engageret, omhyggelig, arbejder systematisk og er kvalitetsbevidst – kort sagt, at du har alle de karakteristika. der gør dig til den rette til netop dette job.

Vi ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Ansættelsesforhold

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og relevant faglig organisation.

Stillingen ønskes besat snarest men vi venter gerne på den rigtige.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale.

Ansøgningsfrist: 30. september 2020 kl. 12.00

Interview finder sted i uge 43, 2020.

Ansøgning vedlagt CV sendes til dfc@dfcentre.dk

Yderligere oplysninger kan fås på www.dfcentre.com eller ved henvendelse til Økonomi og administrationschef Kristian Ibsen på tlf. 3524 8461