Home » Stories » Ambassadør hjem som ny direktør for Danida Fellowship Centre

Ambassadør hjem som ny direktør for Danida Fellowship Centre

08-04-19

bty

Efter mere end 20 år i udenrigstjenesten vender ambassadør Ulla Næsby Tawiah nu hjem fra ambassaden i Burkina Faso for at tiltræde stillingen som direktør for Danida Fellowship Centre den 1. august 2019.

“Jeg brænder for udviklingssamarbejdet og har beskæftiget mig med det hele mit arbejdsliv – fra min første stilling som juniorrådgiver ved forskningsinstitutionen IFPRI til min nuværende stilling som ambassadør. Derfor kribler det i fingrene og hjernen for at få lov at sætte mit præg på en så vigtig organisation som Danida Fellowship Centre”, siger Ulla Næsby Tawiah.

Ulla Næsby Tawiah bringer stor viden og erfaring med sig til DFC. Hun har arbejdet med dansk udviklingspolitik gennem tyve års ansættelse i udenrigstjenesten, senest som ambassadør i fransktalende Vestafrika, og før da som rådgiver ved International Food Policy Research Institute (IFPRI) i Ghana. I Udenrigsministeriet har hun bidraget til udarbejdelsen af Verden 2030 – Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi (2017), Danmarks politik for støtte til Civilsamfundsorganisationer (2014), udvikling af Udenrigsministeriets ligestillingspolitik (2014) samt udvikling af guidelines for landeprogrammering (2012).

Som resultat af Ulla Næsby Tawiahs ledelsesposter ude og hjemme tilfører hun solid ledelseserfaring til DFC, og især hendes erfaring med forandringsledelse vil være et stærkt kort for DFC, når institutionen skal flytte fra Frederiksberg til Holbæk i efteråret 2020. Ulla Næsby Tawiah er ikke fremmed for DFC:

“Jeg har et godt kendskab til DFC, både fra mine poster på ambassader, hvor jeg har sendt mange vestafrikanske stipendiater på kurser og efteruddannelse i Danmark og regionen, og fra min tid i Udenrigsministeriets kontor for humanitær bistand og civilsamfundsstøtte, der på det tidspunkt var Udenrigsministeriets ankerkontor for samarbejdet med DFC. Jeg kender DFC’s mange kvaliteter og ser samtidig spændende muligheder for at styrke DFC yderligere, både hjemme og ude”.

Ulla Næsby Tawiah afløser Anne Christensen som direktør for DFC og træder til den 1. august 2019.
Danida Fellowship Centre (DFC) har som overordnet formål at bidrage til realiseringen af FN’s Verdensmål og Verden 2030 – Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Centret har et markant globalt udsyn og tre hovedopgaver: (i) Støtte til udviklingsforskning, (ii) Opbygning af kapacitet i udviklings- og myndighedssamarbejdet og (iii) Udvikling af alumnenetværk af tidligere DFC stipendiater i udviklingslandene. Det er i krydsfelterne mellem disse indsatser og i samarbejde med de mange eksterne partnere, at læring, viden og erfaringer bringes i spil.

DFC har i 25 år haft til huse på Frederiksberg og flytter som led i regeringens udflytningsplan Bedre Balance til Holbæk i slutningen af 2020. Flytningen til Holbæk giver centret under ny ledelse mulighed for at udvikle samarbejdet med Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitution samt dele af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, som DFC planlægges at indgå i bygningsfællesskab med.

Go back to our stories