Home » Stories » Danida Fellowship Centres direktør Anne Christensen stempler ud efter 22 år med en tilstandsrapport i top

Danida Fellowship Centres direktør Anne Christensen stempler ud efter 22 år med en tilstandsrapport i top

10-04-19

bty
Danida Fellowship Centre har i Anne Christensens 22 år som driftssikker direktør været i stand til at gribe nye muligheder, vende nedture til opture og sikre trygge rammer omkring tusinder af udenlandske studerendes ophold i Danmark. Se billeder fra de 22 år her.

Af Jesper Heldgaard

Udfordringer har det ikke skortet på, siden Anne Christensen med sin uddannelse som bygningsingeniør og næsten 20 års erfaring fra Afrika i 1997 vendte hjem til Danmark for at overtage posten som direktør for Danida Fellowship Centre. Centret på Frederiksberg er i flere omgange blevet ramt af nedskæringer i og omlægninger af den danske udviklingsbistand, og der har været tidspunkter, hvor de fleste troede, at centret måtte lukke. Men Danida Fellowship Centre har vist sig sejlivet og i stand til at gribe nye muligheder.

Danida Fellowship Centre nøjes ikke længere med at være ansvarligt for 600-1000 udenlandske stipendiaters studieophold i Danmark hvert år. Danida Fellowship Centre har også overtaget administrationen af Danidas støtte til udviklingsforskning og oprettet såkaldte alumne-netværk af tidligere studerende, og det betyder, at Danida Fellowship Centre’s bemanding nu er større og aktiviteterne flere end nogensinde.

Allerede på mine første rejser til Afrika mødte jeg folk, der havde studeret i Danmark, og som fortalte, hvor meget det havde betydet for dem. De var gode ambassadører for Danmark ude omkring i verden længe før, nogen havde fundet på begrebet public diplomacy eller alumnenetværk.

DFC’s nye rolle i forbindelse med myndighedssamarbejderne giver i den grad mening, fordi DFC bygger på en tradition, der sikrer, at kursister fra Syd ikke bare får teknisk-faglig viden, men også oplever dansk kultur og danske systemer tæt på.Holger Bernt Hansen, formand for DFC’s bestyrelse 1990-2009

Kulturchok at komme hjem til Danmark
Vi var på udkig efter en direktør med solid og praktisk erfaring fra lande som dem, de studerende kommer fra, og det havde Anne efter sine mange år i Lesotho og Kenya,” siger Holger Bernt Hansen, der som formand for Danida Fellowship Centre’s bestyrelse i 1997 var med til at ansætte Anne Christensen som direktør for et center med knapt 10 ansatte og et stipendiebudget på 120 mio. kr. om året for studerende fra Danidas såkaldte prioritetslande i Afrika, Asien og Latinamerika.

Efter adskillige år på chefposter i Afrika skulle den nye direktør lige vænne sig til den danske arbejdspladskultur: ”Jeg havde jo igennem flere år vænnet mig til, at det er chefen, som træffer beslutningerne, og så er det sådan, det er. Og nu kom jeg til en dansk arbejdsplads med en meget flad struktur, hvor de fleste ting blev bestemt i frokostpausen, og hvor alle blev hørt om alt. Så der var lige nogle områder, hvor jeg og mine ansatte skulle finde hinanden, men det lykkedes ret hurtigt,” husker Anne Christensen.

Besparelser, nye krav – og en redningsplanke
I 2002 blev Danida Fellowship Centre’s budget halveret fra det ene år til det andet, og i de efterfølgende år kom der nye krav fra Danida/Udenrigsministeriet. F.eks. om stort set at droppe de mange kurser i Danmark og erstatte dem med kurser i Syd. Det var hårde år for Danida Fellowship Centre. Men så dukkede der en uventet redningsplanke op.

Da udenrigsministeriet i 2008 – igen – skulle spare medarbejdere, besluttede ministeriet at lade Danida Fellowship Centre overtage administrationen af Danidas støtte til udviklingsforskning og sendte, som nogen har udtrykt det, ”en medarbejder og 19 flyttekasser til DFC.”

”Det kom fuldstændig uventet, men meget belejligt, og det har vist sig at give rigtig god mening at samle kapacitetsopbygning i Syd, som vi i forvejen arbejdede med, og udviklingsforskning,” siger Anne Christensen. Forskningsområdet beskæftiger nu 5 personer på Danida Fellowship Centre, der får ros for at have sikret forskere og partnere stabilitet og kontinuitet i administrationen.

Nye udfordringer og en ny redningsplanke
Men nedturene for Danida Fellowship Centre var ikke slut. Nye besparelser på udviklingsbistanden sendte stipendiebevillingen ned på 40 mio. kr. om året, og et enkelt år helt ned på 27 mio. kr. Og i 2015 besluttede den nytiltrådte regering, at Danida Fellowship Centre’s administration skal flytte til Holbæk trods protester fra DFC.

Men endnu engang dukkede en redningsplanke op i form af en ny opgave. Udenrigsministeriet besluttede i 2017, at stipendiebevillingen igen skulle op på de 60 mio. kr. om året og især målrettes de nye, Danida-støttede myndighedssamarbejder i både udviklings- og vækstlande. Også den opgave greb Danida Fellowship Centre.

Ambassadører for Danmark
Trods de mange omvæltninger ser Anne Christensen en rød tråd for DFC gennem de 22 år: ”Vores opgave har været og er at sørge for trygge og sikre rammer om kursisters, studerendes og forskeres ophold fra Syd. Vi skal være deres ’home away from home’, så de får mest muligt ud af deres ophold i Danmark, både fagligt og personligt.”

DFC er et fabelagtigt sted, fordi kollegiet med værelser, café, aktiviteter med mere er samlet. Det giver de studerende mulighed for at mødes på kryds og tværs.

DFC står for al logistik for kursisterne, og der er styr på tingene: Ankomst, lægebesøg, billetter, visum. Det giver en fantastisk tryghed og mulighed for at koncentrere sig om det faglige, man kommer for. Og alt det har Anne stået i spidsen for på sin meget uddelegerende og involverende facon.
Hans Peter Dejgaard, konsulent, arrangør af DFC-kurser i +15 år

Og utallige vidnesbyrd fra de mere end 20.000 studerende fra 120 lande, der gennem årene har været omkring DFC, vidner om, at opholdet i Danmark har gjort dybt og ofte positivt indtryk. Mange af de tidligere studerende tager hjem og fungerer som ambassadører for Danmark, og det har Danida Fellowship Centre siden 2016 sat i system ved at oprette alumne-netværk for tidligere studerende, både et overordnet for hele Danida Fellowship Centre, men også i foreløbigt 8 partnerlande, med Ghana og Vietnam som de første.

Jeg oplever gang på gang, at folk, der har været gennem DFC, nærmest får tårer i øjnene, når snakken falder på deres tid på DFC og med deres begejstring fungerer som en slags ambassadører for Danmark.

Anne har som uddannet ingeniør styr på teknik og IT, og hun insisterede fra starten på, at al administration af forskningen skulle foregå papirløst. Medlemmer af forskningsudvalget fik udleveret en iPad og vejledning af Anne i at bruge den. Og vi sparede 20.000 kr. i print og porto pr. møde i udvalget.Tove Degnbol, ambassadør i Ghana

Tid til at gå – og være på
”Jeg afleverer et Danida Fellowship Centre i god stand og kørt i stilling til min afløser, og jeg nærmer mig de 66 år og synes derfor, det er tid til at gå nu. Jeg vil savne de gode kolleger og de mange studerende fra alle mulige lande. Jeg vil også savne at blive brugt og er parat, hvis nogen synes, de kan bruge mine erfaringer til mindre opgaver,” siger Anne Christensen, der til gengæld ikke vil savne tidens stigende krav om, at en direktør også skal ’være på’ og markere sig i offentligheden.

”Jeg har arbejdet for at profilere DFC og det, vi gør. Det med at spille min egen person på banen ligger ikke til mig, og også derfor er det godt, at jeg nu viger pladsen for en ny direktør.”

Go back to our stories