Home » Danida Fellowship Centre søger medarbejder til alumneprogram

Danida Fellowship Centre søger medarbejder til alumneprogram

Har du lyst til at arbejde i en organisation, der opbygger kapacitet i vigtige institutioner i udviklingslande og vækstlande? Har du erfaring med kommunikation og netværkssamarbejde med internationale målgrupper? Vil du arbejde i en organisation, som arbejder målrettet med vidensdeling, innovation og netværk på tværs af grænser, sektorer og discipliner?

Om Danida Fellowship Centre

Danida Fellowship Centre, DFC, er en selvejende institution, der bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. DFC kapacitetsudvikler Danidas partnerorganisationer i udviklings- og vækstlande, og administrerer den Danida-finansierede udviklingsforskning. Under kapacitetsudviklingsprogrammet tilrettelægger DFC hvert år efteruddannelses- og studieforløb for ca. 1000 partnere fra 30 forskellige lande. Dertil kommer administrationen af ca. 125 forskningsprojekter. DFC driver et kollegium på Frederiksberg for Danidas stipendiater, som er på lærings- eller forskningsophold i Danmark. DFC lægger vægt på at understøtte transformationer fra viden til handling og skabe netværk for livslang læring.

Om stillingen

Danida Alumni Network for nuværende og tidligere Danida stipendiater.

DFC udvikler og administrerer Danida Alumni Networksom blev startet i maj 2016. Det er et unikt netværk med pt. 3400 medlemmer og 12 lokale landenetværk. Medlemmerne i alumne netværket er nuværende og tidligere stipendiater på lærings- eller forskningsophold i Danmark eller i andre lande. Alumnenetværket er en platform, der skaber mulighed for netværk og videndeling på tværs af discipliner, sektorer og lande. Netværket skaber mulighed for livslang læring, og hjælper medlemmerne til at holde kontakten til hinanden og til Danmark.

DFC’s alumneteam består af to personer, der i tæt samarbejde med vores kommunikationsteam, og vores afdelinger for læring og forskning, udvikler og driver netværket for nuværende og tidligere Danida stipendiater.

Dine væsentligste arbejdsopgaver:

 • At udvikle alumne netværket i overensstemmelse med DFC’s strategi, Knowledge in Action 2021-25, herunder de tværgående hensyn; grøn omstilling og diversitet/inklusion
 • Bidrage væsentligt til DFC’s arbejde med strategiens fokus på vidensdeling, netværk, kommunikation og innovation.
 • Planlægning og koordination af samarbejde på tværs af DFC om netværkets udvikling og netværksaktiviteter, hvoraf en stor del er online aktiviteter.
 • Monitorering af fremdrift og kvalitetssikring af netværksaktiviteterne
 • Daglig drift, herunder kommunikation med medlemmerne og opdatering af programmets sociale platforme og hjemmeside
 • Redaktionelt arbejde med blogs/tekster, fotos og video til netværkets platforme
 • Rekruttering af alumnemedlemmer
 • Vejledning/assistance til lokale landebaserede netværk og ambassader samt opstart af nye netværk.
 • Vedligeholdelse og udvikling af partnerskaber, inklusiv dialog med danske ambassader og andre relevante interessenter.
 • Udvikle og administrere ansøgningsrunder for activity grants, som lokale netværk kan søge til vidensdelingsaktiviteter, samt vejledning af ansøgere
 • Udvikle og strukturere medlemsservice og certificering af lokale netværk

Rådgivning til stipendiater på ophold i Danmark.

Ca. 20 pct. af stillingen er allokeret til at rådgive stipendiater på ophold i Danmark. Nogle stipendiater har brug for særlig rådgivning i forbindelse med egen alvorlig sygdom eller sygdom og dødsfald i familien, og i forbindelse med eventuelle andre problemer, der kan opstå under opholdet i Danmark.

Dine væsentligste arbejdsopgaver:

 • Udarbejdelse af informationsmateriale til stipendiater om særlige vilkår under opholdet i Danmark. F.eks. om regler for Covid-19 testning etc.
 • Rådgivning af stipendiater, der har brug for rådgivning ud over den praktiske rådgivning, som ydes af receptionisten eller den studie- og forskningsrelaterede rådgivning, som ydes af rådgivere og projektkoordinatorer i afdelingerne for læringsprogrammer og forskning

Relevante kompetencer:

 • Relevant akademisk uddannelse.
 • Passion for og mindst 5 års arbejdserfaring med udvikling og drift af professionelle netværk og/eller interesse fællesskaber
 • En god forståelse og interesse for den kontekst som DFC’s stipendiater arbejder i gerne opnået gennem et eller flere arbejdsophold i Danidas samarbejdslande
 • Kendskab til FN’s Bæredygtighedsmål
 • Lyst til at varetage en stilling med mange facetter
 • Ekstrovert og erfaring med interkulturel kommunikation
 • Erfaring med interkulturel rådgivning
 • Evner og mod på at skulle levere under tidspres og arbejde systematisk og struktureret med løsning af arbejdsopgaver
 • Flair for at tænke både innovativt og strategisk, men også praktisk orienteret i forhold til at udvikle og udrulle handlingsplaner for alumneprogrammets aktiviteter
 • Erfaring med at anvende online løsninger for netværkssamarbejde, online redskaber, systemer og platforme.
 • Er flydende på dansk og engelsk i skrift og tale. Engelsk er arbejdssproget. Kendskab til andre relevante sprog er også en fordel.

Praktiske informationer:

DFC har et uformelt arbejdsmiljø med 24 fastansatte medarbejdere samt 6 – 8 studentermedarbejdere. Karakteristisk for centret er de mange forskelligartede opgaver samt fokus på synergi og fælles initiativer på tværs af organisationen, som forudsætter initiativrighed, innovativ tænkning og gode samarbejdsevner af alle på centret.

Den 16. august vil DFC som et led i Bedre Balance-planen for udflytning af statslige arbejdspladser få hovedsæde på Tidemandsvej 1 i Holbæk, hvor du som udgangspunkt skal møde tre dage om ugen. De sidste to dage skal du som udgangspunkt møde på Hostrupsvej 22 på Frederiksberg. Her har DFC et kollegium og dertil knyttet administration og rådgivning af stipendiater, som vil være en del af dine arbejdsopgaver. Der er også mulighed for dage med hjemmearbejde, når opgavernes karakter tillader det.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale.

Stillingen ønskes besat 1. august 2021. Interviews vil finde sted i uge 23.

Ansøgning vedlagt CV sendes til job@dfcentre.dk senest den 20. maj 2021. Skriv ”Alumnemedarbejder” i mailens emnefelt.

Løn er i henhold til gældende overenskomst mellem vedkommendes faglige organisation og Staten.

Yderligere oplysninger kan fås på www.dfcentre.com eller www.alumni.dfcentre.com og ved henvendelse til direktør Ulla Næsby Tawiah (3524 8469) eller alumneprogrammedarbejder Nina Vlemmings (3524 8478).