Home » Danida Fellowship Centre søger Project Officer til at arbejde med læring og netværk

Danida Fellowship Centre søger Project Officer til at arbejde med læring og netværk

Danida Fellowship Centre søger Project Officer til at arbejde med læring og netværk

Har du lyst til at arbejde i en organisation, der opbygger kapacitet i institutioner i udviklingslande og vækstlande? Har du erfaring med internationale netværk, med organisering og mobilisering af mennesker og kan du motivere mennesker til at handle i fællesskab? Vil du arbejde i en organisation, som arbejder målrettet med innovation og netværk på tværs af grænser, sektorer og discipliner?

 

Om stillingen

Som project officer i Læringsteamet vil du indgå i et større team, der arbejder med læringsprogrammer. Medarbejderne i Læringsteamet er tovholdere på at idéudvikle og udføre aktiviteter, der bidrager til livslang læring samt udvikling af faglige netværk indenfor og på tværs af discipliner, sektorer og grænser.

 

Dine væsentligste arbejdsopgaver:

 • at samarbejde med alle relevante medarbejdere om læring og netværk
 • at udvikle og facilitere tværgående aktiviteter med særligt fokus på online aktiviteter
 • at samarbejde med lokale netværk, faglige netværk, ambassader og andre relevante interessenter
 • at monitorere og evaluere på fremdrift af aktiviteterne og netværkene generelt
 • at udarbejde kommunikationsmateriale samt planlægning og afholdelse af events
 • at medvirke til at styrke interaktion og kommunikation med et voksende netværk af partnere internt såvel som eksternt
 • at udføre løbende driftsopgaver

Relevante kompetencer: Du er en person med

 • passion for og arbejdserfaring med kapacitetsudvikling af individer og organisationer i en netværkssammenhæng
 • erfaring med at udvikle og anvende online løsninger i en netværks- og undervisningssammenhæng
 • en god forståelse og interesse for den kontekst, DFCs målgrupper arbejder i, gerne opnået gennem et eller flere arbejdsophold i et udviklings- eller vækstland
 • gode kommunikationsevner – også på tværs af kulturer
 • evne til at levere under tidspres og arbejde systematisk og struktureret med løsning af arbejdsopgaver
 • samarbejdskompetencer og evne til at arbejde selvstændigt, ligesom du er initiativrig og fleksibel

Du har en relevant akademisk uddannelse. Da arbejdssproget er dansk og engelsk, er det nødvendigt, at du mestrer dansk og engelsk i skrift og tale; kendskab til andre hovedsprog vil være en fordel.

Diversitet er en styrke. Den hjælper os med at forstå den multifacetterede målgruppe vi arbejder med, og bidrager til, at vi kan bryde vaner og tænke innovativt. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Om Danida Fellowship Centre

DFC er en selvejende institution, der bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at facilitere kapacitetsopbygning af institutioner i udviklings- og vækstlande.

DFC forvalter udenrigsministeriets bevillinger til kapacitetsudvikling af Danidas partnerorganisationer, og administrerer desuden den Danida-finansierede udviklingsforskning. DFC har oprettet et netværk for Danida Fellows, hvor de kan være i kontakt med hinanden og med partnere i Danmark, og hvor de kan deltage i læringsforløb og i faglige netværk på tværs af grænser, sektorer og discipliner.

DFC har et uformelt arbejdsmiljø med 28 fastansatte medarbejdere samt  8 studentermedarbejdere. Karakteristisk er de mange forskelligartede opgaver samt fokus på synergi og fælles initiativer på tværs af organisationen, som forudsætter initiativrighed, innovativ tænkning og gode samarbejdsevner af alle medarbejdere. DFC’s strategi, ”Knowledge in Action”, sætter retningen for vores arbejde og udvikling. DFC-Strategi-2021-2025.pdf (dfcentre.com)

DFC har hovedsæde i Holbæk, samt mødefaciliteter og et kollegie på Frederiksberg.

 

Praktisk omkring stillingen

Arbejdsstedet bliver Tidemandsvej 1 i Holbæk, hvor alle medarbejdere er fysisk tilstede tirsdag, onsdag og torsdag.

Der vil være mulighed for op til 2 hjemmearbejdsdage om ugen, forudsat at arbejdsopgaverne kan løses fra hjemmearbejdspladsen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2023.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale.

Løn er i henhold til gældende overenskomst mellem vedkommendes faglige organisation og Staten.

 

Ansøgningsfrist: onsdag d. 31. maj 2023 kl. 12.00

Interviews vil finde sted i uge 24 og 25.

 

Ansøgning vedlagt CV uden billede sendes til job@dfcentre.dk

Skriv ”netværk project officer” i mailens emnefelt.

Yderligere oplysninger kan fås påwww.dfcentre.com/network eller ved henvendelse til programleder Ea Elsbøl (ee@dfcentre.dk)