Home » Danida Fellowship Centre søger project officer til sit alumneteam

Danida Fellowship Centre søger project officer til sit alumneteam

Har du lyst til at arbejde i en organisation, der opbygger kapacitet i vigtige institutioner i udviklingslande og vækstlande? Har du erfaring med internationale netværk, med efteruddannelse af individer og kapacitetsudvikling af organisationer? Vil du arbejde i en organisation, som arbejder målrettet med innovation og netværk på tværs af grænser, sektorer og discipliner?

Om stillingen

Som project officer i alumneteamet vil du indgå i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i Danida Fellowship Centre (DFC). Alumneteamet er tovholdere på at ideudvikle og udføre alumne aktiviteter, der bidrager til alumners livslange læring og deres udvikling af faglige netværk indenfor og på tværs af discipliner, sektorer og grænse. Aktiviteterne skal bidrage til at klæde alumnerne på til at være forandringsagenter, der omsætter deres viden til handling.

Dine væsentligste arbejdsopgaver:

 • samarbejde med alle relevante medarbejdere om alumnenetværkets udvikling
 • undersøge alumnernes behov og afsøge muligheder for samarbejde
 • udvikling og facilitering af tværgående aktiviteter med særligt fokus på online aktiviteter og læringsforløb
 • hjælp og vejledning til alumner, lokale alumnenetværk, faglige netværk, ambassader og andre relevante interessenter
 • monitorering og evaluering af fremdrift af aktiviteterne og netværkene generelt
 • udarbejdelse af kommunikationsmateriale og planlægning og afholdelse af events

Du skal også:

 • medvirke til at fremme vores innovationsdagsorden
 • medvirke til at styrke interaktion og kommunikation med et voksende netværk af partnere og internt mellem DFC’s forskellige afdelinger
 • medvirke til at implementere DFC’s monitorerings- og evalueringssystem,
 • udføre løbende driftsopgaver

Relevante kompetencer: Du er en person med

 • passion for og arbejdserfaring med kapacitetsudvikling af individer og organisationer i en netværkssammenhæng
 • erfaring med at udvikle og anvende online løsninger i en netværks- og undervisningssammenhæng
 • en god forståelse og interesse for den kontekst, DFC’s alumner arbejder i, gerne opnået gennem et eller flere arbejdsophold i et udviklings- eller vækstland
 • gode kommunikationsevner – også på tværs af kulturer
 • flair for at tænke både innovativt og strategisk, men også praktisk-orienteret i forhold til at udvikle og udrulle handlingsplaner for alumnenetværkets aktiviteter
 • kendskab til og erfaring med monitorering og evaluering af uddannelsesforløb og andre kapacitetsudviklingstiltag
 • evne til at levere under tidspres og arbejde systematisk og struktureret med løsning af arbejdsopgaver
 • teamplayer kompetencer, der samtidig evner at arbejde selvstændigt, ligesom du er initiativrig og fleksibel

Du har en relevant akademisk uddannelse og er flydende på dansk og engelsk i skrift og tale; kendskab til andre hovedsprog vil være en fordel.

Diversitet er en styrke. Den hjælper os med at forstå den multifacetterede målgruppe vi arbejder med, og bidrager til, at vi kan bryde vaner og tænke innovativt. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Om Danida Fellowship Centre

DFC er en selvejende institution, der bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at facilitere kapacitetsopbygning af institutioner i udviklings- og vækstlande.

DFC forvalter udenrigsministeriets bevillinger til kapacitetsudvikling af Danidas partnerorganisationer, og administrerer desuden den Danida-finansierede udviklingsforskning. DFC har oprettet et alumnenetværk, hvor alumner kan være i kontakt med hinanden og med partnere i Danmark, og hvor de kan deltage i læringsforløb og i faglige netværk på tværs af grænser, sektorer og discipliner.

DFC har et uformelt arbejdsmiljø med ca. 24 fastansatte medarbejdere samt ca. 6 studentermedarbejdere. Karakteristisk for centret er de mange forskelligartede opgaver samt fokus på synergi og fælles initiativer på tværs af organisationen, som forudsætter initiativrighed, innovativ tænkning og gode samarbejdsevner af alle på centret. DFC er i gang med at implementere en ny strategi, ”Knowledge in Action”, som sætter retningen for centrets arbejde og udvikling i de næste 5 år. DFC-Strategi-2021-2025.pdf (dfcentre.com)

DFC’s administration ligger i Holbæk. Der er mulighed for hjemmearbejde i op til 3 dage om ugen.

Praktisk omkring stillingen

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Arbejdstiden er 32 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale.

Løn er i henhold til gældende overenskomst mellem vedkommendes faglige organisation og Staten.

Ansøgningsfrist: fredag d. 26. november 2021 kl. 12.00

Interviews vil finde sted i uge 49 og 50.

Ansøgning vedlagt CV sendes til job@dfcentre.dk

Skriv ”alumne project officer” i mailens emnefelt.

Yderligere oplysninger kan fås på www.alumni.dfcentre.com og www.dfcentre.com eller ved henvendelse til programleder Ea Elsbøl (ee@dfcentre.dk)