Home » Danida Fellowship Centre søger Uddannelsesrådgiver

Danida Fellowship Centre søger Uddannelsesrådgiver

Danida Fellowship Centre søger uddannelsesrådgiver

Har du lyst til at arbejde i en organisation, der opbygger kapacitet i vigtige institutioner i udviklingslande og vækstlande? Har du erfaring inden for efteruddannelse af individer og kapacitetsudvikling af organisationer? Vil du arbejde i en organisation, som arbejder målrettet med innovation og netværk på tværs af grænser, sektorer og discipliner?

Om stillingen

Som uddannelsesrådgiver i Danida Fellowship Centre (DFC) vil du indgå i et tæt samarbejde med de øvrige uddannelsesrådgivere. I skal omsætte kapacitetsbehov til konkrete læringsforløb og forandring i partnerorganisationer blandt offentlige myndigheder, civilsamfund og private institutioner i udviklings- og vækstlande, der støttes gennem Danmarks udviklingssamarbejde. Behovsanalyser og udvikling af læringsaktiviteter og andre kapacitetsudviklingstiltag foregår i tæt samarbejde med de danske ambassader, danske myndigheder og danske uddannelsesinstitutioner. 

Dine væsentligste arbejdsopgaver:

 • identifikation og prioritering af kapacitetsbehov i samarbejde med relevante partnere
 • udvikling, planlægning og koordinering af integrerede efteruddannelsesforløb (’før-under-efter’) i samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner, hovedsageligt universiteter, professionshøjskoler og konsulentfirmaer
 • udvikling, planlægning og koordinering af tiltag rettet mod både individuel læring og organisationsudvikling i partnerorganisationer
 • kvalitetssikring af læringsforløb udviklet i samarbejde med studiesteder, samt kontraktstyring af kontrakter indgået med danske uddannelsesinstitutioner

Du skal også:

 • medvirke til at fremme vores innovationsdagsorden
 • medvirke til at styrke interaktion og kommunikation med et voksende netværk af partnere
 • medvirke til at implementere DFC’s M&E system for stipendieprogrammet, og
 • udføre løbende driftsopgaver under stipendieprogrammet sammen med de øvrige uddannelsesrådgivere og teamets administrative projektkoordinatorer

Relevante kompetencer: Du er en person med

 • passion for og 8-10 års arbejdserfaring med kapacitetsudvikling af organisationer og medarbejdere, gerne konkret erfaring med integrerede læringsforløb – ’før-under-efter’ modellen samt blended læring;
 • erfaring med at koordinere udvikling af og anvende online løsninger i en undervisningssammenhæng;
 • en god forståelse og interesse for den kontekst, DFC’s stipendiater arbejder i, gerne opnået gennem et eller flere arbejdsophold i et udviklings- eller vækstland
 • flair for at tænke både innovativt og strategisk, men også praktisk-orienteret i forhold til at udvikle og udrulle handlingsplaner for stipendieprogrammets aktiviteter
 • kendskab til og erfaring med monitorering og evaluering af uddannelsesforløb og andre kapacitetsudviklingstiltag vil være en fordel, men ikke et krav

Du har en relevant akademisk uddannelse og er flydende på dansk og engelsk i skrift og tale; kendskab til andre hovedsprog vil være en fordel.

Vi ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Om Danida Fellowship Centre

DFC er en selvejende institution, der bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at facilitere kapacitetsopbygning af institutioner i udviklings- og vækstlande.

DFC forvalter Udenrigsministeriets bevillinger til kapacitetsudvikling af Danidas partnerorganisationer, og administrerer desuden den Danida-finansierede udviklingsforskning.

Under kapacitetsudviklingsprogrammet tilrettelægger DFC hvert år læringsprogrammer og studieophold for ca. 1100 stipendiater fra 30 forskellige lande og driver kollegium på Frederiksberg for besøgende stipendiater og forskere. DFC udvikler primært læringsforløb og andre kapacitetsudviklingstiltag for programmer inden for Myndighedssamarbejdet, men også for Danidas landeprogrammer i prioritetslande,  og for andre Danida finansierede programmer.

Et læringsprogram består typisk af tre dele: Et forløb i hjemlandet eller online med det formål at forberede deltageren og basere læringen solidt i hjemmekonteksten. Derefter er der et studieforløb i Danmark og endeligt et opfølgende forløb om brug af læring, oftest også med et online element. DFC har bl.a. fokus på, hvordan vi kan omsætte de kompetencer, deltagerne får i læringsprogrammerne, til reelle forandringer i de organisationer, de arbejder i.

DFC har et uformelt arbejdsmiljø med 24 fastansatte medarbejdere samt ca. 8 studentermedarbejdere. Karakteristisk for centret er de mange forskelligartede opgaver samt fokus på synergi og fælles initiativer på tværs af organisationen, som forudsætter initiativrighed, innovativ tænkning og gode samarbejdsevner af alle på centret. DFC er i gang med at udvikle en ny strategi, som vil sætte retningen for centrets arbejde og udvikling i de næste 5 år.

DFC vil som et led i Bedre Balance-planen for flytning af statslige arbejdspladser få hovedsæde i Holbæk fra 2. august 2021, mens DFC-kollegiet bibeholdes på Frederiksberg.

Praktisk omkring stillingen

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2021.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale.

Løn er i henhold til gældende overenskomst mellem vedkommendes faglige organisation og Staten.

Ansøgningsfrist: mandag d. 2. november 2020 kl. 12.00

Første runde af interviews vil finde sted i uge 47.

Ansøgning vedlagt CV sendes til dfc@dfcentre.dk

Yderligere oplysninger kan fås på www.dfcentre.com eller ved henvendelse til direktør Ulla Næsby Tawiah.