Home » Danida Fellowship søger økonomicontroller

Danida Fellowship søger økonomicontroller

Danida Fellowship Centre søger en økonomicontroller med gode engelsk kundskaber 

Har du lyst til at arbejde i en organisation, der opbygger kapacitet i institutioner i udviklingslande og vækstlande? Har du erfaring med controlling af projekter ift. partnere i Danmark og i det Globale Syd? Motiveres du af at være i dialog med mange partnere i ind- og udland? – og har du lyst til at være med til at understøtte forvaltningen af vores bevillinger med solide processer og forretningsgange? Kan du svare ja til dette, er du måske vores nye kollega!

Om Danida Fellowship Centre

Danida Fellowship Centre (DFC) er en selvejende institution, der bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at facilitere kapacitetsopbygning af institutioner i udviklings- og vækstlande.

Vi tilrettelægger hvert år læringsprogrammer og studieophold for ca. 1.000 stipendiater fra 30 forskellige lande.

Vi forvalter udenrigsministeriets bevillinger til kapacitetsudvikling af Danidas partnerorganisationer, og til udviklingsforskning, som er forskningssamarbejder mellem forskere fra Danmark og forskere fra udvalgte lande i det Globale Syd. Der er pt. lidt over 120 igangværende forskningsprojekter. Vi driver desuden kollegium for besøgende stipendiater og forskere.

Vi har et uformelt arbejdsmiljø med 33 fastansatte medarbejdere samt 7-9 studentermedarbejdere. Karakteristisk for os er de mange forskelligartede opgaver samt fokus på synergi og fælles initiativer på tværs af organisationen, som forudsætter initiativrighed, innovativ tænkning og gode samarbejdsevner. DFC’s strategi, ”Knowledge in Action”, sætter retningen for svores arbejde og udvikling i de næste 5 år. DFC-Strategi-2021-2025.pdf (dfcentre.com)

Om stillingen

DFC administrerer en række programmer og forskningsprojekter med partnere fra Danmark og fra en række prioriterede lande i det Globale Syd. Vi har brug for en kollega, der dels kan gå i dialog med program- og projektpartnere om hvordan man sikrer god forvaltning af de bevilgede midler, og dels kan kontrollere, at regnskab er retvisende og at retningslinjerne for forvaltningen af midlerne overholdes.

Som økonomisk controller vil du være en del af vores økonomiadministration og vores forskningsadministrationsteam.    

DFC’s administration er beliggende i Holbæk, og kollegiet på Frederiksberg. Du vil arbejde mindst 3 dage om ugen i Holbæk, med mulighed for at arbejde 2 dage på Frederiksberg eller hjemmefra, hvis de aktuelle opgaver kan løses fra hjemmet. Rejseaktivitet kan forventes i ca. 4-6 uger om året.

Dine væsentligste arbejdsopgaver bliver blandt andet, at:

 • gennemgå budgetter, års- og slutregnskaber og sikre, at retningslinjer for administration og revision er overholdt
 • understøtte eksterne og interne samarbejdspartnere med sparring om forvaltningsmæssige og økonomiske spørgsmål
 • udarbejde risikoanalyser og andre økonomiske analyser
 • gennemføre monitoreringsbesøg i det Globale Syd
 • forstærke DFC’s analytiske kapacitet til at lave ”value for money” vurderinger, samt kapacitet til at bekæmpe korruption
 • samarbejde med Udenrigsministeriet om bevillinger, udbetalinger, afrapporteringer mm.
 • videreudvikle digitale redskaber til at sikre overblik og smidige arbejdsgange
 • Deltage i optimering og løbende opdatering af arbejdsprocesser og administrative retningslinjer
 • Deltage i opfølgning og administration af kontrakter
 • løse diverse ad hoc opgaver

Vi lægger vægt på, at du:

 • er en holdspiller med gode analytiske evner, og interesse for at arbejde med budget-, økonomistyring og regnskab i bred forstand
 • har et godt og bredt kendskab til regnskabs- og revisionsprincipper
 • har et godt kendskab til forvaltningsrettens principper
 • har erfaring med at skabe overblik over administrative processer og sammenhænge
 • har godt kendskab til opbygning og gennemførelse af dataanalyser
 • kan samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • er struktureret, selvstændig, proaktiv, og forstår at prioritere i egne opgaver
 • har erfaring med problemstillinger i at arbejde med udviklingslande
 • er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk
 • har god kulturel forståelse og evnen til at opbygge tillid hos partnere

Du har en relevant videregående uddannelse og er flydende på dansk og engelsk i skrift og tale; kendskab til andre hovedsprog vil være en fordel.

Kendskab til Udenrigsministeriets Aid Management Guidelines for programmer og projekter vil ligeledes være en fordel: Home (um.dk)

Diversitet er en styrke. Den hjælper os med at forstå den multifacetterede målgruppe vi arbejder med, og bidrager til, at vi kan bryde vaner og tænke innovativt. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Praktisk omkring stillingen

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024 eller snarest derefter.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale.

Løn er i henhold til gældende overenskomst mellem din faglige organisation og Staten.

Ansøgningsfrist: onsdag den 29. maj 2024 kl. 12.00

Samtaler vil finde sted i uge 24 eller 25.

Ansøgning vedlagt CV sendes til job@dfcentre.dk

Skriv ”Økonomicontroller ” i mailens emnefelt.

Yderligere oplysninger kan fås på www.dfcentre.com eller ved henvendelse til Økonomichef Lone Parsberg på lpa@dfcentre.dk, tlf. 22551318