Home » Stories » DFC søger økonomi- og administrationschef

DFC søger økonomi- og administrationschef

20-09-23

Danida Fellowship Centre søger økonomi- og administrationschef

Har du lyst til at arbejde i en organisation, der opbygger kapacitet i institutioner i udviklingslande og vækstlande? Har du erfaring med økonomistyring og optimering af understøttende IT systemer? Motiveres du af at være i dialog med mange partnere i ind- og udland? Kan du svare ja til dette, er du måske vores nye kollega!

 

Om Danida Fellowship Centre

Danida Fellowship Centre (DFC) er en selvejende institution, der bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at facilitere kapacitetsopbygning af institutioner i udviklings- og vækstlande. DFC forvalter udenrigsministeriets bevillinger til kapacitetsudvikling af Danidas partnerorganisationer, og administrerer den Danida-finansierede udviklingsforskning. DFC driver desuden kollegium for besøgende stipendiater og forskere.

 

DFC har et uformelt arbejdsmiljø med 30 fastansatte medarbejdere samt 7-9 studentermedarbejdere. Karakteristisk for centret er de mange forskelligartede opgaver samt fokus på synergi og fælles initiativer på tværs af organisationen, som forudsætter initiativrighed, innovativ tænkning og gode samarbejdsevner.

Kollegiet for DFC’s stipendiater ligger på Frederiksberg. DFC’s administration ligger i Holbæk. Den kommende medarbejder vil skulle arbejde mindst 3 dage om ugen i Holbæk, med mulighed for at arbejde 1 dag på Frederiksberg og 1 dag hjemmefra, hvis de aktuelle opgaver kan løses fra hjemmet.

 

Danida Fellowship Centre har regnskaber uden revisionspåtegninger og har gennemgået en omfattende digitaliseringsproces over de seneste år. Den nuværende økonomi- og administrationschef går på pension ved årets udgang.

 

DFC’s strategi, ”Knowledge in Action”, sætter retningen for centrets arbejde og udvikling. DFC-Strategi-2021-2025.pdf (dfcentre.com)

Om stillingen

Du vil få ansvaret for at økonomistyre DFC’s projektmidler (tilsagns- og udbetalingsstyring) og driftsbudget. Du skal sikre professionel løbende afrapportering til direktøren, bestyrelsen og eksterne partnere – alt sammen i samarbejde med DFC’s økonomimedarbejder.

Du har ansvaret for udarbejdelse af årsregnskab samt kontakt til revision.

Du får ansvaret for at sikre, at de centrale sagsgange er solidt IT-understøttet. Du har kontakten til Statens IT, som DFC har en IT serviceaftale med, samt til øvrige IT konsulenter. Du vil også komme til at arbejde med koordination af HR-processer, lønadministration og DFC’s administration, herunder administration af udbud, indkøb og serviceaftaler.

Økonomi og regnskabsopgaver varetages på DFC af økonomichefen og en økonomimedarbejder. De indgår begge i DFC’s ledelses- og administrationsteam, der foruden økonomichefen og økonomimedarbejderen også består af direktøren, og en løn- og administrationsmedarbejder. DFC har også en økonomicontroller, som især laver kontrol på forskningsprojekter i det Globale Syd.

Lønadministration fortages i et samarbejde mellem økonomichefen, løn- og administrationsmedarbejderen og en ekstern lønkonsulent.

Du tilbydes en alsidig stilling, hvor du selv er med til at planlægge arbejdsopgaverne. Du vil referere til direktøren, som har ledelsesansvaret for alle medarbejdere i organisationen.

 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af:

 • Overordnet koordination af organisationens økonomifunktioner, herunder budgettering, resultatopfølgning, rapportering og regnskab
 • Overordnet koordination af udvikling og optimering af økonomistyrende, administrative og organisationsunderstøttende IT-systemer
 • Ansvar for udbud, indkøb og administration af serviceydelser
 • Facility management i Holbæk og ejendomsdrift Frederiksberg
 • Overordnet ansvar for lønadministration
 • Medspiller i HR-processer omkring rekruttering, fastholdelse og udvikling med særligt blik på at sikre, at relevant lovgivning og god administrativ praksis på området overholdes
 • Medspiller i organisationsudvikling, hvor dit særlige bidrag er at skabe en effektiv drift, der levner plads til udvikling og kreativitet

 

Om dig

 • Du har en relevant længerevarende uddannelse inden for økonomi eller driftsøkonomi
 • Du har en opdateret, solid og hands-on erfaring med økonomistyring, regnskab og administration
 • Du har erfaring med at udvikle og optimere systemer til økonomistyring og administration
 • Du har gode IT-kundskaber – herunder et højt brugerniveau til Navision og Excel
 • Du kan koordinere HR processer
 • Du har erfaring fra en lignende stilling – og gerne fra Staten eller en anden selvejende institution, men det er ikke et krav
 • Du kender lovgivningen for den offentlige forvaltning, og har kendskab til revision og tilsyn i statsligt regi
 • Du kan sikre tværgående sammenhæng og forstår at inddrage medarbejderes ressourcer på tværs af teams
 • Du er velstruktureret og procesorienteret
 • Du er en god kommunikator og behersker dansk og engelsk i skrift og tale
 • Du er god til at planlægge og udføre forandringsprocesser

Kendskab til udviklingslande eller vækstlande er en fordel.

Diversitet er en styrke. Den hjælper os med at forstå den multifacetterede målgruppe vi arbejder med, og bidrager til, at vi kan bryde vaner og tænke innovativt. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og relevant faglig organisation.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2023.

 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale.

 

Ansøgningsfrist: mandag den 16. oktober 2023 kl. 12.00

Interview finder sted i uge 43, 2023.

 

Ansøgning vedlagt CV sendes til job@dfcentre.dk

Skriv ”Økonomichef ” i mailens emnefelt.

 

Yderligere oplysninger kan fås på www.dfcentre.com eller ved henvendelse til direktør Ulla Næsby Tawiah på tlf. 35 24 84 69.

 

Spørgsmål kan også stiles til økonomichef Kristian Ibsen på mail kib@dfcentre.dk

Go back to our stories