Home » Organisation » Jobs » Danida Fellowship Centre søger AC-medarbejder med forskningserfaring til forvaltning af Danidas midler til forskningssamarbejder

Danida Fellowship Centre søger AC-medarbejder med forskningserfaring til forvaltning af Danidas midler til forskningssamarbejder

Har du lyst til at arbejde med forvaltning af udviklingsforskning, og være med til at skabe de bedst mulige rammer for samarbejder mellem danske universiteter og universiteter i udvalgte udviklings- og vækstlande? Vil du bidrage til resultatmåling på tværs af forskningsprojekter, formidlings- og videndelingsaktiviteter, samt netværk på tværs af grænser, sektorer og discipliner?

Du har måske en PhD, erfaring som forskningsassistent, eller du har på anden vis været direkte involveret i forskningsaktiviteter, og har derfor et godt kendskab til forskningsverdenen, til forskellige kvalitative og/eller kvantitative metoder, og gerne i en udviklingskontekst. I dette job kan du forene interessen for forskningsverdenen med en god work-life balance og alsidige opgaver inden for et spændende udviklingspolitisk felt.

Om stillingen
Danida Fellowship Centre (DFC) søger en medarbejder til vores afdeling, som forvalter Danidas midler til forskningssamarbejder. Vi forvalter støtten til udviklingsforskning for Udenrigsministeriet og er sekretariat for det Forskningsfaglige Udvalg, der bl.a. rådgiver Udviklingsministeren om fordelingen af midler til udviklingsforskningsprojekter. Vi sikrer en transparent og effektiv proces for den årlige ansøgningsrunde for forskningsprojekter mellem danske universiteter og universiteter i udvalgte udviklings- og vækstlande. Vi sikrer god og effektiv forvaltning af forskningsstøtten og arrangerer kurser til forskere i kommunikation og engagement, samt implementerer videndelings- og netværksaktiviteter. Vi arbejder desuden på at udvikle et godt set-up for at uddrage konklusioner på tværs af forskningsprojekter til forskellige brugere af den viden, som forskningsprojekterne genererer. Vi tilbyder et alsidigt og inspirerende arbejde, hvor du er i kontakt med forskere, universiteter og andre interessenter rundt om i verden. Der kan forventes rejseaktivitet i ca. 4 uger om året.

I teamet, der arbejder med forskning, er vi pt tre AC’ere, en nyansat økonomicontroller og to administrative medarbejdere, som arbejder tæt sammen om at varetage de forskelligartede opgaver. Vi løfter i flok, og træder til hvor det er nødvendigt i travle perioder.

Dine væsentligste arbejdsopgaver:
• At bidrage til udmøntningen af de strategiske rammer for den Danida-finansierede udviklingsforskning;
• at bidrage til udvikling af strategier for DFC’s forvaltning af forskningsstøtten;
• at bidrage til en effektiv forvaltning af forskningsstøtten;
• at bidrage til effektiv monitorering og resultatmåling af forskningsprojekter på tværs af lande, discipliner og emner;
• at medvirke til design og udførelse af analyser og afrapporteringer på tværs af forskningsprojekter;
• at understøtte planlægning og implementering af kurser for forskere om engagement og kommunikation og vidensdelingsaktiviteter mellem forskere og brugere af forskningsresultater;
• at bidrage til effektive arbejdsgange og håndtering af ansøgningsrunder, bevillinger mm.

Hos DFC mener vi, at diversitet er en styrke. Den hjælper os med at forstå den multifacetterede målgruppe vi arbejder med, og bidrager til, at vi kan bryde vaner og tænke innovativt. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Vi ved også, at der kan være mange veje til jobbet. For at kunne lykkes i denne stilling forventer vi at du:
• Har erfaring fra forsknings- og universitetsverdenen;
• har erfaring fra, eller interesse for, udviklingssamarbejde og/eller udviklingsforskning;
• er analytisk og omhyggelig;
• er omgængelig og værdsætter samarbejde og den gode stemning på et kontor, der rummer forskellige typer af medarbejdere og opgaver;
• er flydende på engelsk i skrift og tale og god til dansk.

Om Danida Fellowship Centre (DFC)
DFC er en selvejende institution, der bidrager til bæredygtig udvikling ved at facilitere kapacitetsudvikling, læring, videndeling og netværk.
DFC forvalter udenrigsministeriets bevillinger til kapacitetsudvikling af Danidas partnerorganisationer gennem videreuddannelsesforløb, og forvalter den Danida-finansierede udviklingsforskning.
DFC forvalter pt. støtten til over 100 forskningsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem forskere i Danmark og forskere i udvalgte udviklings- og vækstlande.

DFC har et uformelt arbejdsmiljø med 28 fastansatte medarbejdere samt 8 studentermedarbejdere. Karakteristisk for centret er de mange forskelligartede opgaver, samt fokus på synergi og fælles initiativer på tværs af organisationen, som forudsætter initiativrighed, innovativ tænkning og gode samarbejdsevner.
DFC har hovedsæde i Holbæk, samt mødefaciliteter og et kollegie på Frederiksberg.

Praktisk omkring stillingen:
Arbejdsstedet bliver Tidemandsvej 1 i Holbæk, hvor alle medarbejdere er fysisk tilstede tirsdag, onsdag og torsdag.

Der vil være mulighed for op til 2 hjemmearbejdsdage om ugen, forudsat at arbejdsopgaverne kan løses fra hjemmearbejdspladsen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2023.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale.

Løn er i henhold til gældende overenskomst mellem vedkommendes faglige organisation og Staten.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 12. april 2023
Interviews forventes at finde sted i uge 16.

Ansøgning vedlagt CV uden billede sendes til job@dfcentre.dk. Skriv ”Forskning” i mailens emnefelt.

Yderligere oplysninger kan fås på www.dfcentre.com eller ved henvendelse til Direktør Ulla Næsby Tawiah (3524 8469).