Home » Organisation » Jobs » Danida Fellowship Centre søger en økonomicontroller med gode engelskkundskaber

Danida Fellowship Centre søger en økonomicontroller med gode engelskkundskaber

Har du lyst til at arbejde i en organisation, der opbygger kapacitet i institutioner i udviklingslande og vækstlande? Har du erfaring med finansiel rådgivning, monitorering og kontrol ift. partnere i Danmark og i det Globale Syd? Motiveres du af at være i dialog med mange partnere i ind- og udland? Kan du svare ja til dette, er du måske vores nye kollega!

Om Danida Fellowship Centre
Danida Fellowship Centre (DFC) er en selvejende institution, der bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at facilitere kapacitetsopbygning af institutioner i udviklings- og vækstlande.

DFC har et uformelt arbejdsmiljø med 28 fastansatte medarbejdere samt 7-9 studentermedarbejdere. Karakteristisk for centret er de mange forskelligartede opgaver samt fokus på synergi og fælles initiativer på tværs af organisationen, som forudsætter initiativrighed, innovativ tænkning og gode samarbejdsevner. DFC’s strategi, ”Knowledge in Action”, sætter retningen for centrets arbejde og udvikling i de næste 5 år. DFC-Strategi-2021-2025.pdf (dfcentre.com)

DFC forvalter udenrigsministeriets bevillinger til kapacitetsudvikling af Danidas partnerorganisationer, og administrerer den Danida-finansierede udviklingsforskning. Der er pt. lidt over 100 igangværende forskningsprojekter.

DFC driver desuden kollegium for besøgende stipendiater og forskere.

Om stillingen
DFC administrerer en række programmer og forskningsprojekter med partnere fra Danmark og fra en række prioriterede lande i det Globale Syd. Vi har brug for en medarbejder, der dels kan gå i dialog med program- og projektpartnere om hvordan man sikrer god forvaltning af de bevilgede midler, og dels kan kontrollere, at regnskab er retvisende og at retningslinjerne for forvaltningen af midlerne overholdes.

Som økonomisk controller vil du især indgå i et tæt samarbejde med DFC’s økonomiadministration og vores forskningsadministrationsteam.

Kollegiet for DFC’s stipendiater ligger på Frederiksberg. DFC’s administration ligger i Holbæk. Den kommende medarbejder vil skulle arbejde mindst 3 dage om ugen i Holbæk, med mulighed for at arbejde 2 dage på Frederiksberg eller hjemmefra, hvis de aktuelle opgaver kan løses fra hjemmet. Rejseaktivitet kan forventes i ca. 4-6 uger om året.

 Dine væsentligste arbejdsopgaver bliver at:

 • deltage i introduktionsmøder for nye programmer og projekter, og introducere retningslinjer for administration, regnskab og revision
 • svare på finansielle forvaltningsspørgsmål fra programmer og projekter
 • gennemgå programmernes og projekternes budgetter, års- og slutregnskaber og sikre, at retningslinjer for administration og revision er overholdt
 • udarbejde risikoanalyser og prioritering af, samt gennemføre, monitoreringsbesøg i Syd
 • udvikle gode digitale redskaber til at sikre overblik over bevillinger, udbetalinger og indbetalinger
 • samarbejde med Udenrigsministeriet om bevillinger, udbetalinger, afrapporteringer mm.
 • deltage i kvantitativ og kvalitativ databehandling
 • forstærke DFC’s analytiske kapacitet til at lave ”value for money” vurderinger, samt kapacitet til at bekæmpe korruption
 • løse diverse ad hoc opgaver

 Vi lægger vægt på at du:

 • er en holdspiller med gode analytiske evner, og interesse for at arbejde med budget- og økonomistyring og regnskab i bred forstand
 • har et godt kendskab til regnskabs- og revisionsprincipper
 • har et godt kendskab til forvaltningsrettens principper og til bekæmpelse af korruption
 • kan samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • kan holde overblikket, og forstår at prioritere i egne opgaver
 • behersker Excel og har erfaring med at anvende forskelligartede økonomisystemer
 • har kendskab til de statslige budget- og regnskabsregler samt de statslige økonomisystemer
 • har erfaring med problemstillinger i at arbejde med udviklingslande
 • har gode kommunikationsevner – også på tværs af kulturer
 • har god kulturel forståelse og evnen til at opbygge tillid hos partnere

Du har en relevant uddannelse og er flydende på dansk og engelsk i skrift og tale; kendskab til andre hovedsprog vil være en fordel.

Kendskab til Udenrigsministeriets Aid Management Guidelines for programmer og projekter vil ligeledes være en fordel: Home (um.dk)

Diversitet er en styrke. Den hjælper os med at forstå den multifacetterede målgruppe vi arbejder med, og bidrager til, at vi kan bryde vaner og tænke innovativt. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Praktisk omkring stillingen
Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2023 eller snarest derefter.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale.

Løn er i henhold til gældende overenskomst mellem din faglige organisation og Staten.

Ansøgningsfrist: søndag den 12. februar 2023 kl. 12.00
Samtaler vil finde sted i uge 7 eller 8.

Ansøgning vedlagt CV sendes til job@dfcentre.dk
Skriv ”Økonomicontroller ” i mailens emnefelt.

Yderligere oplysninger kan fås på www.dfcentre.com eller ved henvendelse til økonomichef Kristian Ibsen på kib@dfcentre.dk