Home » Organisation » Members of staff » Danida Fellowship Centre søger administrativ medarbejder til Forskningsadministrationen

Danida Fellowship Centre søger administrativ medarbejder til Forskningsadministrationen

Har du lyst til at arbejde i en organisation, der skaber de bedst mulige administrative rammer for udviklingsforskning og kapacitetsopbygning af forskere i udviklingslande? Vil du arbejde i en organisation, som arbejder målrettet med innovation og netværk på tværs af grænser, sektorer og discipliner?

Om stillingen
Danida Fellowship Centre søger en administrativ medarbejder til forskningsadministrationen, hvor vi sikrer god og effektiv forvaltning af forskningsprojekter bevilget under udviklingsbistanden.

I forskningsteamet er vi 3 AC’ere og 2 administrative medarbejdere inklusive dig, som arbejder tæt sammen om at løfte de forskelligartede opgaver. Sammen med den anden administrative medarbejder i teamet vil dine primære arbejdsområder være understøttelse af de mange administrative processer på både ansøgningsrunder og igangværende forskningsprojekter.

Dine væsentligste arbejdsopgaver:
• Understøtte de årlige ansøgningsrunder, herunder vejledning af ansøgere;
• Administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandling af igangværende projekter;
• Bidrage til effektive arbejdsgange og håndtering, samt løbende effektivisering i IT systemerne;
• Medvirke til god forvaltning af forskningsbevillinger, bl.a. holde retningslinjer og sagsgange ajour i forhold til effektiv tilskudsadministration;
• Medvirke til at skabe muligheder for vidensdeling mellem forskere og brugere af forsknings-resultaterne.

Væsentligste kompetencer:
• Relevant kontoruddannelse, gerne inden for offentlig administration;
• Gerne erfaring fra forsknings- og universitetsverdenen eller interesse for området;
• Trives med at arbejde med driftsopgaver/administrationsopgaver af forskellig og tilbage-vendende karakter;
• Omhyggelig og får opgaverne fra hånden;
• Evner at arbejde struktureret og bevare overblikket;
• Kan prioritere i opgaver og overholde deadlines;
• Bidrager til godt kollegaskab og samarbejde, men formår også at arbejde selvstændigt;
• Serviceminded;
• Flair for tal og forståelse for regnskab;
• Flydende på dansk og engelsk i skrift og tale;
• Har gode færdigheder i brug af Microsoft Office programmer og erfaring med brug af databaser.

Om Danida Fellowship Centre (DFC)
DFC er en selvejende institution, der bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at facilitere kapacitetsopbygning af institutioner i udviklings- og vækstlande.
DFC forvalter udenrigsministeriets bevillinger til kapacitetsudvikling af Danidas partnerorganisationer, og administrerer desuden den Danida-finansierede udviklingsforskning.
DFC administrerer pt. over 100 forskningsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem forskere i Danmark og i udviklingslande, der har et samarbejde med Danida, samt i udvalgte vækst- og transitionslande omfattet af myndighedssamarbejdet.

DFC har et uformelt arbejdsmiljø med 24 fastansatte medarbejdere samt ca. 8 studentermedarbejdere. Karakteristisk for centret er de mange forskelligartede opgaver samt fokus på synergi og fælles initiativer på tværs af organisationen, som forudsætter initiativrighed, innovativ tænkning og gode samarbejdsevner af alle på centret.
DFC vil som et led i Bedre Balance-planen for flytning af statslige arbejdspladser få hovedsæde i Holbæk fra august 2021, mens DFC-kollegiet bibeholdes på Frederiksberg.
Hos Danida Fellowship Centre tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Praktisk omkring stillingen:
Arbejdsstedet bliver Tidemandsvej 1 i Holbæk, hvor DFC flytter til i august 2021.

Der vil være mulighed for op til 2 hjemmearbejdsdage om ugen, forudsat at arbejdsopgaverne kan løses fra hjemmearbejdspladsen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med daglig arbejdstid efter aftale.

Løn er i henhold til gældende overenskomst mellem HK/Stat og Staten.

Ansøgningsfrist: 9. maj 2021
Interviews forventes at finde sted i uge 22.

Ansøgning vedlagt CV sendes til job@dfcentre.dk. Skriv ”Forskningsadministration” i mailens emnefelt.

Yderligere oplysninger kan fås på www.dfcentre.com eller ved henvendelse til Mette Johansen (3524 8479).